Spørsmål og svar

Hva gjelder ditt spørsmål?

Her har vi samlet informasjon som vi vet at mange lurer på.

Betalingsforsikring

Trygghet | Vilkår | Pris | Angrerett

Lån til kjøretøy og båt

Fordeler | Rammebetingelser | Dokumentasjon av kjøp | Kjøpesum

Sparekonto

Opprette konto

Hvem kan opprette sparekonto hos Instabank?
 • En forutsetning for å opprette en sparekonto hos Instabank er at man må ha fylt 18 år, og har BankID. Kontoen er personlig, og du kan derfor ikke opprette sparekonto til barn hos oss.
Hvordan åpner jeg en sparekonto?
 • Alt du behøver å gjøre for å åpne en konto er å følge noen få enkle steg:
  • Fyll ut søknadsskjemaet
  • Du vil få en bekreftelse på e-post med lenke til elektronisk signering
  • Signer dokumentet med BankID. Start sparing

Rente

Hva slags rente får jeg?
 • Med vår sparekonto får du 1,93 % rente fra første krone opp til 1 million kroner. Videre får du 1,90 % rente på mellom 1 og 2 millioner kroner, og 1,40 % rente for beløp mellom 2 og 5 millioner NOK, og 0,40 % for beløp over 5 millioner kroner.
Hvordan beregnes renteinntekten?
 • Hos oss kapitaliseres, eller godskrives, renten årlig per 31. desember. Dette betyr at renteinntekter du har opparbeidet deg i løpet av året vil bli overført til din konto 1. januar. Påløpte, ikke enda kapitaliserte, renter oppdateres daglig i nettbanken.

Fordeler

Hvorfor bør jeg åpne en sparekonto hos Instabank?
 • Ingen bindingstid på dine innskudd
 • Ingen begrensninger i uttak
 • Ingen gebyrer, verken ved uttak eller bruk
 • Ikke noe minimumskrav for innskudd

Overføre penger

Hvordan overfører jeg penger til min sparekonto?
 • Når du skal overføre penger inn på din sparekonto er det viktig at du benytter vårt felles kontonummer (1503.76.70445), sammen med ditt unike KID-nummer.
Hvorfor er KID-nummeret mitt så viktig?
 • Det er KID-nummeret som er særegent for deg, og som er knyttet mot din sparekonto hos oss. Ditt KID-nummer finner du i nettbanken.
Hva hvis jeg glemmer å oppgi KID-nummeret når jeg overfører penger til sparekontoen?
 • Dersom du glemmer å skrive KID-nummeret når du overfører penger vil transaksjonen legge seg i en egen kø hos oss – vi gjennomgår denne daglig.
 • Disse transaksjonene blir sporet tilbake til avsender, og vi vil ta kontaktmed deg for å rette opp i saken.
Hvor lang tid tar det før pengene jeg overførte fra en annen bank er inne på sparekontoen?
 • Det tar normalt kort tid fra du overfører pengene til du vil se dem på din sparekonto hos oss. Innskuddet ditt vil som oftest komme til syne på din konto kl. 16.30 samme dag – avhengig av om du overførte innskuddet før betalingsfristen til banken du overfører fra.
 • Dersom du overfører penger etter bankens siste betalingsfrist, så vil du se pengene på din sparekonto hos oss innen kl. 06.30 påfølgende virkedag.
 • Hvis du er i tvil om betalingsfristene hos banken du overfører fra, så anbefaler vi deg å kontakte dem for mer informasjon.

Betale regninger

Kan jeg betale regninger fra min sparekonto?
 • Du kan betale regninger direkte fra vår nettbank. Bruk “Logg inn”-knappen, oppe til høyre. Gå til ‘Betaling’ i hovedmenyen når du er logget inn i nettbanken.
 • Vær oppmerksom på at sparekontoen likevel ikke er egnet som en fast betalingskonto – ettersom man blant annet ikke kan legge en regning til forfall frem i tid, og ikke betale flere regninger samtidig.

Banksikringsfondet

Er Instabank medlem i Bankenes sikringsfond?
 • Ja, det er vi. Som vår kunde har du derfor garanti for alle dine innskudd på vår sparekonto, opp til 2 millioner kroner.

Personlån

Kriterier

Hva er kriteriene for å søke om lån hos Instabank?
 • Du har fylt 23 år
 • Du har ingen betalingsanmerkninger
 • Du har en bruttoinntekt som overstiger 250 000 kroner i året
 • Du har norsk personnummer, og har norsk folkeregistrert adresse
 • Din alder + nedbetalingstid overstiger ikke 80 år
  • Fleksibelt lån: Alder kan ikke overstige 65 år
  • Nedbetalingslån: Alder kan ikke overstige 75 år

Søkeprosess

Hvordan søker jeg om lån?
 • Når du skal søke om lån hos oss går du inn på våre nettsider. Du søker ved å oppgi ønsket beløp, og fortsetter ved å oppgi personlig informasjon i vårt søknadsskjema.
 • Du vil som oftest få tilbud om et fleksibelt lån.
 • Dersom du har oppgitt at du skal refinansiere får du tilbud om full refinansiering – eller eventuelt delvis refinansiering hvis du har søkt om dette, hvor delen som ikke skal brukes til refinansiering utbetales som lån. Refinansiering er en form for nedbetalingslån.
Hvordan behandles og vurderes min søknad?  
 • For å vurdere din søknad på en enkel og rask måte, bruker vi en kredittscoremodell. Her tar vi hensyn til de opplysningene som du har oppgitt i søknaden, i tillegg til offentlig tilgjengelige opplysninger om deg.
 • Informasjon som vurderes er blant annet ligningsinntekt, ligningsformue, gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. Dette er informasjon som erfaringsmessig har betydning for vilje og evne til å betjene gjelden.
 • Vi bruker blant annet kredittopplysningsselskaper for å innhente denne typen offentlig informasjon. Det er helheten av disse opplysningene som gir utfallet for søknaden. Behandlingen av din søknad tar bare hensyn til den informasjonen vi har tilgjengelig “der og da” når du søker.
Hvor raskt behandles min søknad?
 • Det er denne automatiske prosessen som gir oss mulighet til å ofte gi deg umiddelbart svar på din søknad. Det hender likevel at vi trenger litt lengre tid på behandlingen. Vi lover deg da å jobbe så fort vi bare kan. Som oftest vil vi kunne gi deg et svar innen 24 timer.

Rente

Hva avgjør min rente?
 • Renten er avhengig av økonomien din og oppgis i tilbudet.
Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?
 • Nominell rente er den påløpende renten på lånebeløpet for en bestemt periode. For personlån hos oss varierer denne fra 7,99 % til 19,99 %.
 • Effektiv rente er den nominelle renten + gebyrer. For personlån hos oss er etableringsgebyret på kr 900 og termingebyret på kr 40. Det er den effektive renten som forteller deg hva den totale kostnaden for lånet vil være.

Tilbud

Kan jeg være sikker på at jeg vil få utbetalt lånet, eller tilgang til lånekontoen, når jeg mottar et tilbud?
 • Hvis du kvalifiserer til et lån, så vil du motta et tilbud. Tilbudet er likevel gitt under forutsetning av at oppgitte opplysninger er korrekte, og at disse kan dokumenteres. Dersom det under videre behandling av søknaden fremkommer nye opplysninger som ville ha påvirket vår kredittvurdering, forbeholder vi oss retten til å se på saken på nytt.
 • Et tilbud fra oss vil derfor ikke kunne fungere som et finansieringsbevispå at du snart vil motta kapital.
Hva gjenstår når jeg mottar tilbudsmailen?
 • Da er du nesten i mål, og det som gjenstår for å fullføre er at du:
  • Identifiserer deg – her må du legitimere og bekrefte dine personopplysninger (krever BankID)
  • Oppgir eventuelle betalingsdetaljer – hvis du har valgt refinansiering
  • Signerer avtalen – her aksepterer du dine tilbudte vilkår (krever BankID)
   • Noen ganger trenger vi i også dokumentasjon som bekrefter opplysningene fra din søknad før du får signere avtalen.
Når utbetales mitt lån? Eller når får jeg eventuelt tilgang til min lånekonto med tilgjengelig kreditt?
 • Nedbetalingslån utbetales når du har signert, og vil være på din konto i løpet av kort tid (normalt innen én virkedag). Tilbudet forutsetter at du har fullført punktene ovenfor senest 30 dager etter søknadstidspunktet.
 • Med fleksibelt lån vil det opprettes en egen lånekonto i nettbanken, og du vil få tilgang til denne når du har signert.

Dokumentasjon

Hva slags dokumentasjon trenger dere?
 • I løpet av prosessen så kan det være at vi trenger dokumentasjon som bekrefter opplysningene fra din søknad. Typisk dokumentasjon som vi etterspør er nyeste lønnsslipp og skattemelding (selvangivelse).
 • Dersom din lønnsslipp er passordbeskyttet, så ber vi om at du oppgir dette. Skattemeldingen laster du ned fra altinn.no – husk at vi etterspør skattemelding, ikke skatteoppgjør.
Må jeg sende dokumentasjonen digitalt? 
 • Instabank er en heldigital bank, og vi foretrekker at du sender oss dokumentasjonen elektronisk. Dersom du har en særskilt grunn til hvorfor du ønsker å sende dokumentasjonen pr. post – så er vi naturligvis fleksible.
Hva trenger dere av dokumentasjon på leieinntekter?
 • Dersom du har oppgitt leieinntekter, så trenger vi leiekontrakt og tre måneders dokumentasjon på mottatt leieinntekt (utskrift fra nettbank).
Hva med selvstendig næringsdrivende?
 • Vi etterspør næringsoppgave og årsregnskap fra selvstendig næringsdrivende.

Avslag

Hvorfor får jeg avslag på min søknad?
 • Vi vet det er kjedelig, og det kan være ulike årsaker til at du har fått avslag på din søknad. Vurderingen er individuell, og det er ikke alltid enkelt å peke på en enkelt årsak til avslaget, da dette kan skyldes en kombinasjon av ulike årsaker.
 • Et avslag betyr at du enten ikke har oppfylt ett eller flere av kriteriene for å søke om lån hos oss, eller at din økonomi dessverre ikke tilfredsstiller våre krav til betalingsevne.
 • Det viktigste for oss i vurderingen av din søknad er å forsikre oss om at du har en personlig økonomi som gjør deg i stand til å betjene lånet du har søkt om på en god måte.
 • Våre systemer tar hensyn til en rekke faktorer når din søknad behandles, slik som opplysninger fra kredittopplysningsbyrå og informasjon gitt i søknaden. Systemene våre evner å gjøre disse vurderingene raskt, og det er derfor du som oftest får svaret umiddelbart.
 • Faktorer som kan påvirke søknaden din er for eksempel om hvorvidt du har mye lån fra før, har høye husholdningskostnader i forhold til inntekten din eller har en usikker inntekt.
 • Dersom det er vesentlige forskjeller mellom oppgitt informasjon i søknaden (vedrørende for eksempel inntekt og gjeld) enn hva kredittvurderingen og eventuell innsendt dokumentasjon (slik som lønnsslipp og skattemelding) tilsier – så vil dette også påvirke utfallet av søknaden.
 • Alt i alt så er et avslag basert på en helhetsvurdering av din økonomi og evne til å betjene lånet.

Nedbetaling

Hva er fleksibel nedbetaling?
 • Hos oss får du som regel tilbud om et fleksibelt lån hvor du kun betaler renter og avdrag på det du faktisk velger å ta ut av din lånekonto hos oss. Med et fleksibelt lån har du fleksibel nedbetalingstid, men vi anbefaler likevel ikke mer enn 5 år. Fleksibiliteten gir deg muligheten til å tilpasse nedbetalingen til din økonomi.
 • Med fleksibel nedbetalingstid trenger du kun å betale et månedlig minimumsbeløp, og får valgfriheten til å betale mye i perioder med god likviditet og mindre i perioder med trangere økonomi. Med en lånekonto kan du betale regninger direkte fra vår nettbank. Bruk “Logg inn”-knappen, oppe til høyre.
Vil det bli satt opp et fast månedsbeløp?
 • For nedbetalingslån vil det genereres en nedbetalingsplan med et fast månedsbeløp for hele løpetiden.
Kan jeg betale inn mer en det faste månedsbeløpet?
 • Ønsker du å betale tilbake nedbetalingslånet enda raskere så kan du naturligvis velge å betale inn mer enn månedsbeløpet – eller innfri gjelden i sin helhet når du har mulighet, uten ekstra kostnad.

Faktura

Når og hvordan mottar jeg min faktura?
 • Din månedlige faktura vil bli sendt til din e-post, og fast forfallsdato er den 20. hver måned. Du kan ikke velge annet forfall. Din faktura vil bli sendt ut rundt den 7. hver måned.
Kan jeg sette opp avtalegiro eller e-faktura?
 • Vi tilbyr foreløpig ikke avtalegiro eller e-faktura. Men du kan sette opp et fast avdrag på brukskontoen i din hovedbank – fakturaene har alltid fast KID- og kontonummer.

Refinansiering

Hvorfor kan det være lurt å refinansiere?
 • Med refinansiering kan du samle kredittkortgjeld og andre smålån i ett lån, og på den måten få bedre oversikt over økonomien. Du vil som oftest få lavere rente og bedre betingelser ved å ta opp et nytt lån for å betale ned slik gjeld og dyre smålån.
 • Når du refinansierer hos Instabank tar vi oss av gjelden du har i andre banker, og du trenger kun å tenke på den ene fakturaen i måneden.
Kan jeg søke om delvis refinansiering?
 • I din søknad oppgir du om du ønsker å bruke hele summen på refinansiering, eller bare deler av den – resten vil du da få utbetalt som et nedbetalingslån. Du vil få en samlet fast sum å betale hver måned.
Hvorfor fikk jeg tilbud om et fleksibelt lån og ikke refinansiering?
 • Du vil få tilbud om et fleksibelt lån fremfor allminnelig refinansiering hvis din økonomi tilsier at dette passer bedre for deg. Da får du en lånekonto med tilgjengelig kreditt hos oss, som du disponerer fritt til å blant annet betale ned annen gjeld.

Forbrukslån

Hva er egentlig et forbrukslån?
 • Et forbrukslån er simpelthen et lån som du kan bruke til akkurat det du trenger. Enten det er renovering av kjøkkenet eller refinansiering av andre smålån – hvordan du bruker pengene er helt opp til deg.
 • Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet, og det betyr at vi som bank ikke stiller stiller krav til at du må stille med sikkerhet i eiendeler for å ta opp et lån hos oss. Du trenger med andre ord ikke å stille for eksempel huset ditt eller bilen din som pant for å kunne få innvilget et slikt lån.
 • Det er viktig å huske på at et forbrukslån derfor som oftest vil ha høyere rente enn et tradisjonelt lån, ettersom banker må ta en høyere pris når lånet ikke er sikret. Typiske forbrukslån har likevel alltid lavere rente enn kredittkort.

Betalingsforsikring

Trygghet

Tilbyr dere betalingsforsikring?
 • Vi tilbyr alle våre kunder betalingsforsikring. Du krysser av for dette i din søknad.
 • Vi anbefaler våre kunder å velge dette, ettersom en slik forsikring vil gi deg større trygghet om noe uforutsett skulle skje.

Vilkår

Hva omfatter betalingsforsikringen?
 • Tap av liv
 • Midlertidig og fullstendig arbeidsuførhet
 • Ufrivillig tap av arbeid
 • Sykehusinnleggelse

Pris

Hva koster betalingsforsikringen?
 • Forsikringen koster for et nedbetalingslån tilsvarende ditt terminbeløp* multiplisert med 2,6345 – og legges til som et engangsbeløp på toppen av ditt lån. Fordelt utover din nedbetalingsperiode vil dette beløpet utgjøre en liten sum per måned.

 • For fleksibelt lån gjelder terminbeløpet som er gitt ved full opptrukken låneramme. Når du velger betalingsforsikring utbetaler vi derfor av praktiske hensyn hele din innvilgende låneramme. Du kan velge å overføre hele eller deler av lånesummen tilbake til din lånekonto hos oss – du betaler renter og avdrag kun på det du har utestående.

Kan dere gi et priseksempel på betalingsforsikring?
 • Låner du kr 80.000,- over 5 år med 15% rente, vil betalingsforsikringen koste deg kr 5.177,- totalt, det vil si kr 144,- pr måned i forsikringsperioden.
Hvor lenge gjelder forsikringen?
 • Forsikringen gjelder i 36 måneder og nedbetales månedlig sammen med ditt terminbeløp.
 • Dersom du innfrir lånet før de 36 månedene har gått, så vil du fortsatt være forsikret for andre lån du måtte ha hos oss eller i andre banker.

Angrerett

Har jeg angrerett?
 • Du har 14 dagers angrerett fra du har tegnet betalingsforsikringen.
 • Dersom du velger å benytte deg av denne, vil innestående forsikringspremie tilbakebetales.

Lån til kjøretøy og båt

Fordeler

Hva er fordelene med et lån til kjøretøy eller båt hos dere?
 • Ikke krav til tinglysning – det gjør kjøpsprosessen enklere og raskere, og sparer deg for kostnader.
 • Ikke krav til kaskoforsikring – for mange kjøretøy eller båter (opp til en viss verdi) kan det være fornuftig å droppe kaskodekning i forsikringen.
 • Ikke krav til egenkapital.
 • Du trenger ikke å ha kjøretøyet eller båten klar når du søker om lån hos oss. Få lånet utbetalt og finn det perfekte kjøretøyet eller båten for deg. Kjøp må bare dokumenteres innen to uker.

Rammebetingelser

Hvilke rammebetingelser tilbyr dere for lån til kjøretøy og båt?
 • Lånebeløp: 30 000 kr – 500 000 kr
 • Nedbetalingstid: 3–15 år
 • Nominell rente: 6,99 % – 12,99 %
 • Månedsbeløp: Fast beløp hver måned
 • Låneeksempel: Effektiv rente 11,45 %, 150 000 kr o/ 5 år, kostnad 45 169, totalt 195 169.

Dokumentasjon av kjøp

Hvordan dokumenterer jeg kjøp?
 • Du kan dokumentere kjøpet ditt ved å sende oss en e-post, merk den gjerne med ditt avtalenummer, med kjøpskontrakten vedlagt.
Må jeg dokumentere kjøp?
 • Ja, det må du. Når lånet er utbetalt så må du dokumentere kjøp innen to uker – noe som betyr at du ikke trenger å ha kjøretøyet eller båten klar når du søker om lån hos oss.
Hva skjer hvis jeg ikke dokumenterer kjøp?
 • Dersom du ikke sender oss dokumentasjon om kjøp innen to uker, så vil renten øke med 3%-poeng og gjøres om til et personlån.

Kjøpesum

Hvor mye av lånet må jeg bruke til å kjøpe selve kjøretøyet eller båten?
 • Dersom kjøretøyet eller båten koster mindre enn 70% av lånet, så må den overskytende delen av lånet tilbakebetales innen 14 dager.
 • Dersom du ikke tilbakebetaler den delen av lånet innen fristen, så vil renten på lånet gå opp med 3%-poeng og gjøres om til et personlån.