Til hovedinnhold

Instabank ekspanderer til Finland

Instabank har startet et prosjekt med formål om å etablere bankvirksomhet i Finland. En prosjektgruppe er allerede i gang og det er planlagt å starte utlånsvirksomheten tidlig i 2018.

Instabank har vært i det norske markedet siden oktober 2016, og har vist en sterkere vekst de første seks månedene enn noen norsk bank tidligere så vidt selskapet er kjent med. Banken har offisielt meldt at man ligger klart foran de mål man oppga til investorer ved emisjonen på ettersommeren 2016.

Banksjef Robert Berg har store forventninger til en oppstart i Finland. ”Det finske markedet har flere likhetstrekk med hvordan det norske markedet så ut for noen år tilbake, og vi ser derfor et stort potensiale. Det har også andre, norske digitalbanker oppdaget, og deres inntreden i Finland styrker vår tro på at dette vil bli svært positivt for banken og våre aksjonærer. Vi mener forutsetningene for at Instabank skal gjøre suksess i andre land er svært gode ved at vi kan tilføre markedet våre raske og enkle løsninger, et svært effektivt driftsoppsett og vår evne til å skape nye produkter.

En sentral faktor for at bankens styre støtter oppstarten av prosjektet er at en etablering i Finland skal skje uten lokalt ansatte. For å adressere et marked med samme størrelse som det norske behøves kun en marginal økning av bemanningen, og dette vil skje i Norge. Dette reduserer både risiko og den tid det tar å etablere seg i markedet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Robert Berg, CEO
Telefon: +47 97 48 56 10
E-post: rb@instabank.no