Investor

En digitalbank med store ambisjoner

Vi tilbyr lån, sparing og forsikring – tilpasset våre kunders hverdag.

Instabank har klare ambisjoner om å endre måten vi som forbrukere bruker banktjenester, og vi kommer til å introdusere flere produkter etterhvert som vi vokser og opparbeider oss enda bedre innsikt i markedet.

  Relevant informasjon

  Instabank ble etablert i 2016, og åpnet dørene i september samme år.

  Konsesjon

  Instabank ASA har konsesjon fra Finanstilsynet. Vi er medlem av bankenes sikringsfond og FINFO (Finansieringsselskapenes Forening).

  NOTC-listen

  Aksjene i Instabank ASA er notert på NOTC-listen, med ticker INSTA. Dette er et informasjonssystem for unoterte aksjer som eies av NOTC AS og administreres av Verdipapirforetakenes Forbund.

  Praktisk
  • Adresse: Drammensveien 175, 0277 Oslo
  • Org.nummer: 816 914 582
  Investorkontakt

  Robert Berg, CEO
  M: 97 48 56 10
  E: rb@instabank.no