Etterfølgende Emisjon

INSTABANK ASA ETTERFØLGENDE EMISJON – Februar 2019

Styret i Instabank ASA har besluttet å benytte sin fullmakt fra den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt den 3. januar 2019 til å gjennomføre en etterfølgende emisjon på inntil NOK 46,5 millioner (den «Etterfølgende Emisjonen»).  

Instabank gjennomførte i november 2018 en rettet emisjon mot Kistefos AS til kurs NOK 1,55 per aksje. For å gi øvrige aksjonærer mulighet til å opprettholde sin eierandel og tegne nye aksjer til samme vilkår som i den rettede emisjonen, besluttet ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA 3. januar 2019 å gi styret fullmakt til å gjennomføre en etterfølgende emisjon mot eksisterende aksjonærer. I den Etterfølgende Emisjonen gis aksjonærer per 3. januar 2019, som registrert i VPS per 7. januar 2019, tilbud om å tegne inntil 30.000.000 nye aksjer til kurs NOK 1,55 per aksje.

Tilrettelegger for den Etterfølgende Emisjonen er SpareBank 1 Markets AS («Tilrettelegger»), og tegningsperioden vil starte 8. februar 2019 kl. 09:00 og stenge 22. februar 2019 kl. 16:30.  

Se link til prospektet under. Prospektet sendes også per post til bankens aksjonærer per 3. januar 2019.

Tegninger kan foretas ved å sende tegningsblanketten som kan lastes ned under, til Tilrettelegger, eller ved å registrere tegning via link til tegning på nettsiden til Tilrettelegger, innen utløpet av tegningsperioden. Se ytterligere informasjon om vilkårene for den Etterfølgende Emisjonen i prospektet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Robert Berg, CEO, mobil: +47 97485610