Hva er egentlig forskjellene mellom bedriftslån, firmalån og kassekreditt?

Disse begrepene brukes ofte om hverandre, og her får du en kort forklaring på hva de ulike finansieringsløsningene egentlig er.

Bedriftslån:

“Bedriftslån” er et generelt begrep og kanskje det mest brukte og kjente navnet på finansiering til en bedrift sammen med firmalån. Bedriftslån og firmalån brukes til å henvise til alle former for lån som er tildelt til bedrifter.
Bedriftslån og firmalån varierer i størrelser, men alle har en løpetid. Løpetid er lånets varighet. Den vanligste løpetiden for et lån til en liten, stor eller mellomstor bedrift er tre til fem år. Da skal lånet være nedbetalt.
De aller fleste bedrift og firmalån har en betalingsplan som må overholdes, litt på samme måte som for de fleste av oss som har boliglån. I tillegg til dette vil banken kreve sikkerhet for lånet de gir. Dette kan være bedriftens eiendeler eller fra eieren.

Næringslån:

“Næringslån” er et bredt begrep som også brukes til å referere til lån som er utviklet for kommersielle formål. En bank kan bruke benevnelsen næringslån når det investeres i næringseiendom, eller andre former for investeringer gjort av bedriften. I tillegg til dette kommer også et slikt lån gjerne med ulike forpliktelser med tanke på bedriftens regnskapsdata. Dette kan for eksempel være størrelsen på bedriftens egenkapital skal være på et avtalt nivå så lenge banken yter lånet. Lånene er ofte store siden investeringene ofte er kostnadskrevende og banken vil kreve pant i det som skal finansieres i tillegg til at bedriften legger inn egenkapital.

Firmalån:

Disse lånene er ofte strukturert for å møte spesifikke kapitalbehov litt større bedrifter kan ha. Firmalån kan være for store investeringer, oppkjøp, ekspansjoner eller andre store prosjekter. Vil følge en nedbetalingsplan, men betingelsene for lånet kan variere mye sett opp mot lånets formål.

Kassekreditt:

Kassekreditt skiller seg ut fra andre lån ved at det bedriften som selv styrer bruken og enkelt kan ta ut penger fra kassekreditten uten å måtte kontakte banken. Videre har en kassekreditt ikke tvungen nedbetaling. Dette betyr at bedriften styrer innbetalinger og nedbetalinger selv. Bedriften plikter imidlertid å betale renter på beløpet bedriften låner.
Kassekreditt er den mest fleksible finansieringsløsningen for små og mellomstore selskaper og benyttes gjerne for å dekke kostnaden en bedrift har hatt, før inntektene kommer fra kundene. Kassekreditt skal dekke kortsiktige likviditetsbehov og sørge for at bedriften har tilstrekkelig arbeidskapital for å kunne utføre sine tjenester og overholde sine forpliktelser. En avtale om kassekreditt har gjerne en varighet på 12 måneder og fornyes deretter for 12 nye måneder dersom den ikke sies opp av bank eller kunde.

En kassekreditt er en kortsiktig finansiering og man bør ikke finansiere langsiktige investeringer med en slik type kapital, men bedriften bruker lånet slik de selv mener er best. Ved langsiktige investeringer kan man vurdere bedriftslån, næringslån eller firmalån med en lengere løpetid.
Kassakreditt er også den mest brukte finansieringen for små og mellomstore bedrifter i Norge.
Som skrevet varierer begrepene som benyttes, men tjener samme formål. Sikre bedriften nødvendig kapital til investeringer, vekst eller drift.

Få et uforpliktende tilbud på Instabank Kassekreditt på 1 minutt her.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ved å legge inn din epost samtykker du til at Instabank kan lagre og behandle dine personlige data, og sende deg innhold.

Nyhetsbrev fra Instabank

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tips om hverdagsøkonomi, og inspirasjon til hjem og fritid.

Ved å legge inn din epost samtykker du til at Instabank kan lagre og behandle dine personlige data, og sende deg innhold.