Dette bør alle små og mellomstore bedrifter ha!

Bedrifter i vekst og bedrifter som møter utfordringer har én ting til felles: Behov for penger. Men for små- og mellomstore bedrifter er det ofte vanskelig å skaffe kortsiktig kapital når behovet oppstår.

– Mange opplever da at de må gjennom tidkrevende prosesser hos banken sin, og i en del tilfeller stopper det også opp uten at de får hjelpen de trenger. Det kan være kritisk for bedriften, forteller Robert Berg, bankssjef i Instabank.

Konsekvensene av å mangle tilgjengelig kapital

Mangel på kapital kan føre til at bedriften ikke kan møte løpende forpliktelser, som lønn til ansatte, leverandørregninger eller nødvendige investeringer. I verste fall kan det hemme vekst eller føre til konkurs.

Ifølge Robert Berg er det mange bedrifter som undervurderer viktigheten av å sikre seg tilgjengelig kapital: – En vanlig feil er at bedriften er for sent ute og dermed har gått glipp av muligheter eller opplever utfordringer fordi pengene ikke har vært tilgjengelig når behovet oppstod.

Rask og enkel løsning

For små- og mellomstore bedrifter finnes det en enkel løsning, nemlig å ha tilgjengelig en kassekreditt som kan brukes så fort behovet oppstår.
Robert Berg forklarer: – Fordelen er at pengene er der og bedriften bruker kassekreditten selv uten å måtte kontakte banken eller gjennomgå en tungvint søkeprosess. I tillegg løper det kun renter på det som er brukt av rammen, og bedriften kan betale tilbake når det passer.

Bankssjefen understreker at bedriften også bør etablere gode rutiner rundt likviditetsstyring, planlegging og fakturering slik at behovet for kapital minimeres.

Instabank har laget en kassekreditt som passer for små og mellomstore bedrifter. Få tilbud på 1 minutt her.

5 tips for å minimere behovet for kapital

  1. Spar tid med et godt regnskapssystem:

For mindre bedrifter som gjør de fleste oppgaver selv vil et godt regnskapssystem gjøre at en får god kontroll og sparer tid som kan brukes på kjernevirksomheten. Automatiske bokføringer for inntekter og utgifter vil være en stor fordel. Det finnes i dag mange regnskapssystemer som tilbyr svært gode løsninger for små og mellomstore bedrifter.

  1. Etabler gode faktureringsprosesser:

Iverksett gode rutiner for utgående fakturering med tydelige betalingsbetingelser. Hold kredittiden din ut til kunder så lav som mulig, og mot dine leverandører så lang som mulig. Betal dine leverandører punktlig og hold god dialog ved forsinkelser, dette bidrar til tillit og forståelse.

Ved avtaleinngåelse, jobb for at en liten del av fakturerbar inntekt blir betalt på forskudd eller så tidlig som mulig. Dette vil bedre din likviditet betydelig.

  1. Send fakturaer umiddelbart:

Send fakturaer så snart produktet eller tjenesten er levert. Jo tidligere fakturaen sendes, desto raskere kan bedriften forvente å motta betaling.

  1. Følg opp forsinkede betalinger:

Aldersfordelt reskontro. Lær deg navnet med en gang. Denne oversikten ligger i de fleste regnskapssystem og forteller deg hvordan dine kunder forholder seg til din gitte kredittid. Ha en proaktiv tilnærming til å følge opp forsinkede betalinger selv og lag en avtale med inkassopartner eller tilsvarende. Send påminnelser og kontakt kunder tidlig for å løse eventuelle problemer. Mangler kunden din faktura?, trenger de en kopi, er faktura utstedt på feil prosjekt, er det uenigheter om fakturaens innhold? Dette må avklares så tidlig i prosessen som mulig.

  1. Lag et budsjettsystem:

Utarbeid et realistisk budsjett for å forutsi inntekter og utgifter. Dette vil si dine kostnader og inntekter. Ofte kommer kostnadene før inntektene og dette vil skape utfordringer om man ikke planlegger. Ansatte skal ha lønn, leverandører skal ha betalt og staten skal ha sitt. Bruk derfor litt tid på dette.

En kassekreditt er ypperlig for bedriftens kortsiktige behov og gir en økonomisk fleksibilitet som ofte er viktig for driften. Dersom bedriften skal nedbetale over lenger tid vil Berg anbefale andre løsninger: – Da bør bedriftene vurdere ulike former for næringslån med en fast nedbetalingsplan og lavere rente.

Instabank tilbyr kassekreditt for bedrifter opptil 3 millioner. Banken har hatt fokus på at det skal være raskt og enkelt å søke, og kassekreditten passer perfekt for små- og mellomstore bedrifter.
Få tilbud om Instabank Kassekreditt på 1 minutt her

 

 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ved å legge inn din epost samtykker du til at Instabank kan lagre og behandle dine personlige data, og sende deg innhold.

Nyhetsbrev fra Instabank

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tips om hverdagsøkonomi, og inspirasjon til hjem og fritid.

Ved å legge inn din epost samtykker du til at Instabank kan lagre og behandle dine personlige data, og sende deg innhold.