Hvorfor er likviditet viktig?

Likviditet spiller en avgjørende rolle for alle bedrifter, og små og mellomstore bedrifter (SMBer) er av en rekke årsaker utsatt. Disse bedriftene er ryggraden i økonomien i Norge og står overfor ulike utfordringer når det gjelder økonomisk stabilitet og vekst. Denne artikkelen beskriver betydningen av likviditet for små og mellomstore bedrifter og hvorfor det er en kritisk faktor for din suksess.

Driftskontinuitet

Betaling av lønn til ansatte, regninger og leverandører, samt opprettholdelse av lagerbeholdning er bare noen av de mange kostnadene en bedrift må håndtere jevnlig,  og bedriften trenger tilstrekkelig likviditet for å opprettholde sin daglige drift og sikre kontinuitet. Mangel på likviditet kan sette en bedrift i fare for å stanse driften, miste kunder og markedsandeler.

Investeringer og vekst

For små og mellomstore bedrifter er tilgang til likviditet avgjørende for å kunne investere i nye muligheter og støtte vekst. Utvikling av virksomheten krever ofte investeringer i nytt utstyr, teknologiske oppgraderinger, markedsføring og utvidelse av virksomheten. Likviditet gir bedriften handlingsrom og muligheten til å utnytte vekstpotensialet og ta strategiske beslutninger.

Kriser og uforutsette hendelser

En annen grunn til at likviditet er viktig for små og mellomstore bedrifter er at det fungerer som en buffer i tilfelle uforutsette hendelser eller økonomiske kriser. Bedriften kan møte utfordringer som reparasjoner, erstatning av utstyr eller tap av inntekt på grunn av naturkatastrofer eller andre uforutsette omstendigheter. Gjennom tilstrekkelig likviditet kan bedriften håndtere slike situasjoner.

Forhandlingskraft

Likviditet gir bedriften større forhandlingskraft i møte med leverandører og kunder. Når en bedrift har evnen til å betale regningene raskt eller på tiden, kan den forhandle bedre betingelser med leverandørene, for eksempel rabatter eller gunstige kredittvilkår. Videre kan bedrifter med tilstrekkelig likviditet tilby kundene bedre betalingsvilkår, noe som kan øke salget og kundelojaliteten.

 

Ønsker du å sikre at din bedrift har god likviditet?

Kassekreditt et godt alternativ for å håndtere midlertidige likviditetsutfordringer eller finansiere vekstinitiativer. Med Instabank Kassekreditt har bedriften tilgang til penger på dagen og kan betale tilbake i det tempoet som passer bedriften best.

Få et uforpliktende tilbud på Instabank Kassekreditt på 1 minutt her.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ved å legge inn din epost samtykker du til at Instabank kan lagre og behandle dine personlige data, og sende deg innhold.

Nyhetsbrev fra Instabank

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tips om hverdagsøkonomi, og inspirasjon til hjem og fritid.

Ved å legge inn din epost samtykker du til at Instabank kan lagre og behandle dine personlige data, og sende deg innhold.