Betalingsforsikring

Med betalingsforsikring får du trygghet i hverdagen dersom noe uventet skjer

Å bli langvarig syk, arbeidsledig eller arbeidsufør kan ramme oss alle, og det er i slike situasjoner det er viktig og godt å ha en betalingsforsikring som sørger for at lånet blir betalt.

Vi anbefaler alle våre låne- og kortkunder å velge betalingsforsikring.

Hva betalingsforsikringen omfatter

  • Ufrivillig tap av arbeid
  • Midlertidig og fullstendig arbeidsuførhet
  • Sykehusinnleggelse
  • Tap av liv

Her kan du lese mer og bestille betalingsforsikring for ditt produkt:

Vær oppmerksom på at forsikringen ikke dekker arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse som inntreffer de første 30 dagene etter at du har kjøpt forsikringen. Forsikringen dekker bare arbeidsledighet eller permittering som inntreffer eller varsles tidligst 90 dager etter forsikringens startdato.

Hvordan beregner vi prisen for din forsikring?

Nedbetalingslån

Forsikringen koster for et nedbetalingslån tilsvarende ditt terminbeløp * multiplisert med 2,6705 – og legges til som et engangsbeløp som en del av ditt lån. Fordelt utover din nedbetalingsperiode vil dette beløpet utgjøre en liten sum per måned.

Priseksempel betalingsforsikring på nedbetalingslån

Låner du kr 80.000,- over 5 år med 11% rente, vil betalingsforsikringen for et lån koste deg kr 4.817,- totalt, det vil si kr 134,- per måned i forsikringsperioden. Forsikringen gjelder i 36 måneder.

For mer produktinformasjon, samt begrensninger og unntak se fullstendige vilkår og forkjøpsinformasjon.

Lån med sikkerhet i bolig

Forsikringspremien belastes hver måned og er 9,28 % av ditt terminbeløp.

Priseksempel betalingsforsikring på lån med sikkerhet i bolig

Ved et terminbeløp på 2000 kr i måneden vil forsikringspremien beregnes som 9,28% av dette, som vil si 186 kr i måneden.

For mer produktinformasjon, samt begrensninger og unntak se fullstendige vilkår og  forkjøpsinformasjon

Instapay Mastercard eller annet Mastercard hos oss

Forsikringspremien belastes hver måned, og avhenger av saldoen på kortet ved faktureringstidspunktet. Premien er 0,8 % av din saldo.

Priseksempel betalingsforsikring kredittkort

Om du har en saldo på ditt Instapay Mastercard ved faktureringstidspunktet på 10 000 kr, vil premien bli 0,8 % av 10 000 kr som vil si 80 kr. Du er da forsikret for den summen de neste 30 dager.

For mer produktinformasjon, samt begrensninger og unntak se fullstendige vilkår og forkjøpsinformasjon.

Handlekonto

Forsikringspremien belastes hver måned, og avhenger av saldoen på Handlekontoen ved faktureringstidspunktet. Premien er 0,8 % av din saldo.

Priseksempel betalingsforsikring Handlekonto

Om du har en saldo på ditt Instapay Mastercard ved faktureringstidspunktet på 10 000 kr, vil premien bli 0,8 % av 10 000 kr som vil si 80 kr. Du er da forsikret for den summen de neste 30 dager.

For mer produktinformasjon, samt begrensninger og unntak se fullstendige vilkår og forkjøpsinformasjon.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett fra du har tegnet betalingsforsikringen. Dersom du velger å benytte deg av denne, vil innestående forsikringspremie tilbakebetales.

Melde skade?

Den enklest og mest effektive måten å melde skade på er via vår skadeportal som du finner ved å klikke på denne linken.

Lån

Søk helt uforpliktet om beløpet du ønsker – få tilbud basert på din økonomi.

Sparekonto

Start din sparing hos oss i dag – og få en av markedets beste renter.

Instapay Mastercard

Instapay Mastercard – et nytt kredittkort med lav rente på bare 16,9 %.