Instabank Reiseforsikring

Nyhet! Reiser du bare i Norden? Da betaler du kun for reiser i Norden!

Spar penger med vår reiseforsikring!

Du velger du selv om forsikringen skal gjelde i Norden, Europa eller Verden – på den måten betaler du kun for det behovet du faktisk har i forbindelse med reisingen din. Reiseforsikringen kan du kjøpe kun for deg selv eller for hele familien.

Husk: reiseforsikringen gjelder fra når du går ut av døren hjemmefra, ikke bare på reisen!

Dersom du kun reiser i Norden kan du bare kjøpe reiseforsikring som gjelder for Norden!


Instabank reiseforsikring dekker:

Her er en oversikt over de viktigste dekningene i Instabank Reiseforsikring.
Fullstendig oversikt over alle dekninger finner du i Vilkår Reise
(Forsikringssummene gjelder pr. sikret) :

Sykdom/skade – behandling foreskrevet av lege, medisiner m.m.Ubegrenset
SykehusoppholdUbegrenset
Tannlege – ved alvorlig ulykkesskade som må behandles på reisenUbegrenset
Telefonutgifter i forbindelse med alvorlig sykdom eller skade5 000
HjemtransportUbegrenset
TilkallelseUbegrenset
Feriekompensasjon (syk på reise)7 500
Tapte feriedager (avbrutt reise)100 000
Returreise tilbake til reisemålet10 000
Reisegods500 000
Verdigjenstander erstattes samlet med40 000
Skadet mobiltelefon3 000
Sykkel30 000
Kontanter, gavekort o.lign.5 000
Forsinket bagasje5 000
Leid sports- og fritidsutstyr10 000
Forsinket transportmiddel25 000
EvakueringUbegrenset
Tapt ferie ved evakuering15 000
Avbestilling500 000
Ansvar – utenfor Norden15 000 000
Rettshjelp – utenfor Norden100 000
Ulykke – Medisinsk invaliditet300 000
Ulykke – Dødsfall100 000
Ulykke – behandlingsutgifter15 000
Leiebil – egenandelskrav15 000

Du trenger reiseforsikring også i Norge!

Reiseforsikringen gjelder hele året, fra det øyeblikket du forlater hjemmet ditt. Du er forsikret på alt fra lange feriereiser til småturer i hverdagen – enten du skal en tur til fjells, ut i skjærgården eller bare til butikken.

Hvem er dekket av forsikringen?

Du kan velge å kjøpe reiseforsikring for deg alene eller for deg og din familie.

En familieforsikring dekker deg og ektefelle, samboer med felles adresse i folkeregisteret eller registrert partner, samt barn. Egne barn, stebarn og fosterbarn – er dekket inntil første hovedforfall etter at de har fylt 20 år. De er dekket uavhengig av hvem de reiser med. Det er ingen begrensning for antall barn, men barna må ha bosted i Norge.

Ikke dekket av forsikringen

  • Enkeltreiser som varer lengre enn 10 uker.
  • Reiser som har begynt før du har kjøpt reiseforsikringen
  • Skader som skjer i eget hjem eller på arbeids- eller studiested, i barnehage eller lignende.
  • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (som kryssing av grønlandsisen)
  • Reiser til krigsområder
  • Skader som skyldes luftsport eller boksing

Egenandel

Det er ingen egenandel på vår reiseforsikring.

Her kan du laste ned fullstendig vilkår Instabank Reiseforsikring og IPID

Dette lurer mange på:

Trenger jeg reiseforsikring i Norge?

Reiseforsikringen gjelder hele året, fra det øyeblikket du forlater hjemmet ditt. Du er forsikret på alt fra lange feriereiser til småturer i hverdagen – enten du skal en tur til fjells, ut i skjærgården eller bare til butikken.

Reiseforsikringen dekker tyveri av lommebok, mobil eller andre personlige eiendeler (bagasje du har med på turen). I tillegg er det inkludert en heltids ulykkesforsikring som dekker ulykkesskader hjemme og ved utendørs- og fritidsaktiviteter.

Uansett hvor du skal reise, råder vi deg til å følge myndighetenes reiseråd og gjøre nødvendige smittetiltak.

Hva gjør jeg om jeg trenger hjelp på reisen?

Er du på reise og har behov for umiddelbar hjelp, kan du kontakte vår døgnåpne alarmsentral på telefon +4538489373 eller sos@sos.eu

Hvordan melder jeg skade?

Du melder skade ved å kontakte oss på skade@instabank.no eller på telefon 21519300
Er du på reise og har behov for umiddelbar hjelp, kan du kontakte vår døgnåpne alarmsentral på telefon +4538489373 eller sos@sos.eu

Ofte stilte spørsmål om Instabank Reiseforsikring

Ja, vi vil at løsningen skal være så digital som mulig. Dette gir mindre administrasjon både for deg og oss, og hjelper oss til å kunne prise forsikringen lavere.

For skadeforsikring er fristen for å angre 14 dager etter at du har mottatt forsikringsdokumentene. Ta kontakt med oss på forsikring@instabank.no Angreretten er ubetinget, det vil si at du ikke trenger oppgi noen grunn til hvorfor du ønsker å angre. Når vi har mottatt beskjed om bruk av angrerett, avslutter vi forsikringene med virkning fra den dagen du ga oss beskjed. Husk at du må betale for de dagene forsikringen har vært i kraft.
Skulle det være noe du ikke er helt fornøyd med, kan det være greit å følge denne oppskriften: Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte. Kanskje det hele skyldes en misforståelse, kanskje har vi sviktet litt på informasjon, eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Da vil vi gjerne ordne opp. Ta kontakt med oss ved å ringe 21519300. Blir dere ikke enige, kan du kontakte vårt interne klageorgan. Her får du en ny start og ny saksbehandler behandler din klage fra ditt ståsted. Behandlingstiden er fra to til fire uker, og behandlingen er kostnadsfri. Er du ikke fornøyd etter at klageorganet har behandlet klagen din, kan du klage til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. Send klage til Finansklagenemnda Post: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Om du har behov for rådgivning kan du ta kontakt med oss på forsikring@instabank.no så hjelper vi deg gjerne.

Du melder skade ved å kontakte oss på skade@instabank.no eller på telefon 21519300

Vi benytter Sedgwick, en av verdens største og beste leverandør av skadebehandling, slik at du skal få den ypperste service og kvalitet i behandlingen av din skade. Du kan lese mer om Sedgwick på https://www.sedgwick.com/

Du kan lese mer om egenandeler under informasjon om de ulike dekningene. Om du har en aktiv forsikring hos oss, kan du se hvilken egenandel du har valgt ved å sjekke forsikringsbeviset du har mottatt fra oss.

Dersom du ønsker å si opp din forsikring kan du kontakte oss på telefon 21519300 eller sende oss en mail til forsikring@instabank.no.

Forsikringen gjelder fra måned til måned.

Vi har ingen øvre eller nedre aldersgrense for reiseforsikring. Med en familieforsikring er egne barn forsikret frem til første hovedforfall etter fylte 20 år. 

Ulykkesdekningen i reiseforsikringen opphører ved fylte 80 år.

Annen praktisk informasjon om Instabank forsikring

Instabank Forsikring er levert av Digisure AS. Digisure AS, org nr. 920 553 435, Prinsens Gate 22, 0157 Oslo, er godkjent forsikringsagent og er underlagt Lov om Forsikringsformidling med tilhørende forskrift. Virksomheten er under kontroll av Finanstilsynet og er registrert i Finanstilsynets register over godkjente forsikringsagentforetak.

Digisure AS inngår kun samarbeid med solide og høyt rangerte forsikringsgivere med anerkjente og veletablerte reassurandører bak seg. Da forsikringsgiver ikke er norsk kan selskapet ikke være medlem av den norske Garantiordningen. Forsikringsgiver er tilknyttet TFF, Finansklagenemda og FOSS i likhet med norske forsikringsselskaper.

Digisure er forsikringsagent for Eir Försäkring AB, som er forsikringsgiver, og utsteder derfor forsikringene i kraft av fullmakt fra Eir Försäkring AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige. Eir Försäkring AB har konsesjon fra den svenske Finansinspektionen til å bedrive forsikringsformidling i henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge, ID: FT00115507. Eir Försäkring AB kan kontaktes via adressen over, samt via info@eirforsakring.se. Mer informasjon finnes også på eirforsakring.se

Kontaktinformasjon til Finanstilsynet: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Se også finanstilsynet.no

Digisure administrerer forsikringsavtalen på vegne av Eir Försäkring AB og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser, samt skadebehandling skal rettes til Digisure AS.

Lønnsytelser

Digisure AS er forsikringsagent for ulike norske og utenlandske forsikringsselskaper. Digisure AS mottar 20% provisjon på nysalg og ved fornyelse. I tillegg til å dekke kostnader ved salg og kundehåndtering skal dette også dekke Digisure AS kostnader ved drift av salgssenter og utvikling av forsikringssystem og forsikringsprodukter, skadebehandling og andre administrative kostnader knyttet til forsikringsvirksomhet.