Instabank Bilforsikring

Markedets enkleste løsning med prissammenligning

Instabank Bilforsikring viser hva du betaler for bilforsikring i dag, samtidig som du får et tilbud fra oss du kan sammenligne. Det hele tar 1 minutt – enkelt og greit. Nå har vi kuttet prisene enda mer!

Vi henter din pris fra følgende forsikringselskap : If, Gjensidige, Fremtind (Sparebank 1) og Tryg. Det betyr at dersom du er forsikret andre steder vil ikke din eksisterende forsikring vises, men du får selvsagt et tilbud fra oss.

Hvorfor velge Instabank bilforsikring?

Med Instabank bilforsikring tar vi et langt steg i å forenkle og digitalisere forsikringsbransjen. På grunn av det kan vi også tilby de beste prisene. Vi har allerede verdens raskeste kjøpsløsning for bil – prøv den du også!

Enkel oversikt over de ulike dekninger

 Dekning
Ansvar
Delkasko
Kasko
Super
AnsvarXXXX
UlykkeXXXX
RettshjelpXXXX
Brann og tyveri XXX
Glasskade XXX
Ekstrautstyr og løsøre XXX
Veihjelp XXX
Kollisjon, utforkjøring og velting  XX
Nøkkelforsikring  XX
Leiebil  XX
Totalskadegaranti  XX
Maskinskade   X
Utvidet leiebil   X
Utvidet ekstrautstyr og løsøre   X
Utvidet totalskadegaranti   X
Startleie for leasing   X

Dette lurer mange på

 1. Er det tungvint å bytte forsikringsselskap?

  Nei, ikke hos Instabank. Vi gir deg tilbud på bilforsikring med to tastetrykk i vår heldigitale løsning. Deretter er det kun å bekrefte kjøp og inngå avtalegiro, så ordner vi resten for deg.

 2. Mister jeg bonus hvis jeg bytter selskap?

  Neida. Instabank forsikring henter bonusen din fra ditt nåværende selskap og sørger for at den blir med deg videre. Dette er for øvrig en automatisk prosess hos oss, og alle selskapene deler denne informasjonen med hverandre.

 3. Mister jeg min samlerabatt hvis jeg bytter forsikringsselskap?

  Selskapene er i ferd med å gå bort fra praksisen med samlerabatt, nettopp fordi kunder nå ser at det er både enkelt og lønnsomhet å forsikre tingene sine på ulike steder. Derimot anbefaler vi at du regelmessig sjekker pris på forsikring for å sikre at du har det beste betingelsene.

 4. Får jeg dårligere dekning?

  Neida. Alle selskapene i Norge leverer stort sett helt like bilforsikringer når det gjelder hva du er dekket for. Forskjellene på bilforsikring i Norge er marginale, når det gjelder dekning. Det viktigste er å velge riktige dekninger for deg og det er enkelt å gjøre i vår løsning, som også gir god informasjon om de ulike dekningene

Litt mer om de ulike dekningene

Om Ansvar

Ansvar er det eneste lovpålagte forsikring du må ha som eier av en registrert bil. 

 • Dekker personskader og skader du påfører andres kjøretøy og eiendeler.
 • Dekker utgifter til rettshjelp hvis du som bileier blir part i en tvist.
 • Ansvar dekker ingen skader på egen bil og gir ikke veihjelp. Hvis du for eksempel ønsker veihjelp som tilleggsdekning må du velge delkasko.
 • Last ned Vilkår Ansvar her

Om Delkasko

Delkasko er et rimeligere alternativ for eldre biler med lav verdi.

Delkasko dekker (utdrag fra vilkår punkt 5):

 • Utgifter til berging/tauing av bil og tilhenger til nærmeste verksted ved skade
 • Utgifter til hjemtransport av tilhenger, fører og passasjerer
 • Skader eller tapt løsøre og ekstra utstyr.

Delkasko dekker ikke (utdrag fra vilkår punkt 5):

Om Kasko

Kasko er et mer omfattende alternativ for nyere biler med høy verdi

Kasko dekker (utdrag fra vilkår punkt 5):

 • I tillegg til ansvar og delkasko, dekkes også skader på egen bil og ladekabel.
 • 8 års reparasjonsgaranti
 • Nybil garanti ved totalskade første år eller 15 000km
 • Last ned vilkår Kasko her

Om Super

Super er vår beste bilforsikring for nyere biler med høy verdi og er tilpasset elbiler og hybridbiler.

Super dekker (utdrag fra vilkår punkt 5):

 • I tillegg til ansvar, delkasko og kasko, har super høyere erstatningsbeløp på enkelte dekninger
 • Skader på batteripakken.
 • Leiebil levert på skadestedet og kan beholdes i hele reparasjonstiden.
 • Nybil garanti ved totalskade hvis bilen er under 3 år og inntil 60 000 km. (Gjelder ikke leasing)
 • Gjenstående startleie hvis bilen blir stjålet eller totalskadet.
 • Last ned Vilkår Super her

Ofte stilte spørsmål om Instabank Bilforsikring

I dag tilbyr vi kun sammenligning mot selskapene Gjensidige, Tryg, If og Fremtind (Sparebank 1). Vi jobber med å tilby sammenligninger mot de andre selskapene.

Forsikringen prises etter skadehistorikk på biler og kunder. Instabank forsikring vil i noen tilfeller være rimeligere enn konkurrentene, og i noen tilfeller dyrere.

Du kan kontakte oss på 21529300 eller på e-post forsikring@instabank.no

Ja, vi vil at løsningen skal være så digital som mulig, kombinert med minst mulig administrasjon fra oss og hos deg.

For skadeforsikring er fristen for å angre 14 dager etter at du har mottatt forsikringsdokumentene. Ta kontakt med oss på forsikring@instabank.no Angreretten er ubetinget, det vil si at du ikke trenger oppgi noen grunn til hvorfor du ønsker å angre. Når vi har mottatt beskjed om bruk av angrerett, avslutter vi forsikringene med virkning fra den dagen du ga oss beskjed. Husk at du må betale for de dagene forsikringen har vært i kraft.
Skulle det være noe du ikke er helt fornøyd med, kan det være greit å følge denne oppskriften: Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte. Kanskje det hele skyldes en misforståelse, kanskje har vi sviktet litt på informasjon, eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Da vil vi gjerne ordne opp. Ta kontakt med oss ved å ringe 21519300. Blir dere ikke enige, kan du kontakte vårt interne klageorgan. Her får du en ny start og ny saksbehandler behandler din klage fra ditt ståsted. Behandlingstiden er fra to til fire uker, og behandlingen er kostnadsfri. Er du ikke fornøyd etter at klageorganet har behandlet klagen din, kan du klage til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. Send klage til Finansklagenemnda Post: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Ja, om du har behov for rådgivning kan du ta kontakt med oss på forsikring@instabank.no så hjelper vi deg gjerne.

Når du kjøper bilforsikring hos oss får du:
– Startbonus 40%
– Kjøper du andre bil hos oss får du samme bonus som på bil nummer 1
– Bytter du forsikringsselskap henter vi den samme bonusen du allerede har i dag.

Er du uheldig og får en skade, vil du nå få maksimalt 10 %  i bonustap. Og har du toppbonus (75% 3 år eller mer) , vil du beholde bonusen din ved neste skade

Kundeservice:
Tlf: 61490406
Åpningstid: Mandag – Fredag 08:00 – 16:00
Håndterer spørsmål om forsikringsavtalen, bla nye forsikringer, fakturaspørsmål, endringer i
forsikringsavtalen osv.

Skadeavdelingen:
Tlf: 64808072
Åpningstid: Mandag – Fredag 08:00 – 16:00

Ved behov for veihjelp, kan du ringe REDGO (tidligere Falck) på tlf 02222

Vi benytter Sedgwick, en av verdens største og beste leverandør av skadebehandling, slik at du skal få den ypperste service og kvalitet i behandlingen av din skade. Du kan lese mer om Sedgwick på https://www.sedgwick.com/

 

Ved akutt behov utenfor åpningstid blir du viderekoblet til vakttelefon.

Egenandeler finner du i forsikringsbevis og i vilkår. Noen egenandeler er faste, og noen kan velges.

Et godt tips er å måle distansen til og fra arbeidsplass og gange dette med antall arbeidsdager. Deretter legge til fritidskjøring, for eksempel turer til hytta og andre reisemål. det kan gi deg en pekepinn på hvilken kjørelengde du bør velge. Om du må endre kjørelengde opp eller ned underveis i avtalen, er ikke det noe problem. Dette kan du gjøre på MinSide eller kontakte oss på forsikring@instabank.no Husk at hvis det oppstår en skade og du har kjørt lenger enn avtalt kjørelengde, kan det medføre redusert erstatning. Vi vurderer hvert tilfelle individuelt. Kilometerstanden på bilen fyller du inn nå du kjøper forsikring, eller innen en uke på MinSide.
Forsikringen fungerer på samme måte som om man ikke øvelseskjørte. Per definisjon er det den som sitter i passasjersetet og gir opplæring som er fører av kjøretøyet.

For å kjøre norsk registrert bil på norske veier, skal du ha lovpålagt ansvar forsikring. Denne forsikringen omfatter objektivt ansvar for skader du påfører personer eller eiendeler. Det vil si at du har ansvar uten skyld. Ansvarforsikring dekker ingen skader på egen bil. For å få erstattet skader på egen bil, må du kjøpe Delkasko, Kasko eller Super forsikring hos oss.

I utgangspunktet kan du ikke det. Men det finnes noen unntak der du kan forsikre en bil som står registrert på en annen person enn bileier. Forsikringen må stå på bileier, med mindre:

 • Bilen er registrert på din ektefelle.
 • Bilen er leaset.
 • Bilen er en trygdebil eid av en mindreårig.

Du kan endre dekning på forsikringen din, men du kan ikke si opp forsikringen selv. Dette kommer av at ansvarsforsikringen er lovpålagt, og uforsikrede kjøretøy vil bli belastet et gebyr. Slik er det hos alle forsikringsselskaper. Du kan lese mer om gebyret her: https://www.tff.no/gebyr/sporsmal-og-svar-om-gebyret/

Forsikringen din opphører automatisk dersom:

 • Bilens skilter leveres inn til Vegvesenet
 • Bilen blir levert inn til vraking
 • Bilen blir stjålet
 • Du bytter forsikringsselskap

Når du kjøper bil, må du bestille forsikringsgaranti hos ditt forsikringsselskap og deretter kan bilen registreres
Når du selger bil, finner du salgsmelding på biltilsynets hjemmeside, den skal fylles ut og signeres og deretter vil forsikring blitt sagt opp automatisk.

Hvis du ikke vet hvor en bil er forsikret kan du logge inn med BankID hos Trafikkforsikringsforeningen. Der kan du sjekke hvilket forsikringsselskap som har forsikret bilen. Link: https://tffauto.no/minside/

Annen praktisk informasjon om Instabank Bilforsikring

Instabank Forsikring er levert av Digisure AS. Digisure AS, org nr. 920 553 435, Prinsens Gate 22, 0157 Oslo, er godkjent forsikringsagent og er underlagt Lov om Forsikringsformidling med tilhørende forskrift.

Virksomheten er under kontroll av Finanstilsynet og er registrert i Finanstilsynets register over godkjente forsikringsagentforetak.

Digisure AS inngår kun samarbeid med solide og høyt rangerte forsikringsgivere med anerkjente og veletablerte reassurandører bak seg. Da forsikringsgiver ikke er norsk kan selskapet ikke være medlem av den norske Garantiordningen.

Forsikringsgiver er tilknyttet TFF, Finansklagenemda og FOSS i likhet med norske forsikringsselskaper. Digisure er forsikringsagent for Eir Försäkring AB, som er forsikringsgiver, og utsteder derfor forsikringene i kraft av fullmakt fra Eir Försäkring AB, Orgnr: 559166-0617 , Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige. Eir Försäkring AB har konsesjon fra den svenske Finansinspektionen til å bedrive forsikringsformidling i henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge, ID: FT00115507. Eir Försäkring AB kan kontaktes via adressen over, samt via info@eirforsakring.se.

Mer informasjon finnes også på eirforsakring.se 

Kontaktinformasjon Finanstilsynet: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Se også finanstilsynet.no

Digisure administrerer forsikringsavtalen på vegne av Eir Försäkring AB og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser, samt skadebehandling skal rettes til Digisure AS.

Lønnsytelser

Digisure AS er forsikringsagent for ulike norske og utenlandske forsikringsselskaper. Digisure AS mottar 20 % provisjon på nysalg og ved fornyelse. I tillegg til å dekke kostnader ved salg og kundehåndtering skal dette også dekke Digisure AS kostnader ved drift av salgssenter og utvikling av forsikringssystem og forsikringsprodukter, skadebehandling og andre administrative kostnader knyttet til forsikringsvirksomhet.