Personvernerklæring

I Instabank benytter vi personopplysninger for å bedre din brukeropplevelse, og for å oppfylle krav fra myndighetene. Med personopplysninger mener vi opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som personkunde.

Hva brukes personopplysninger til?

Vi bruker personopplysninger til forskjellige formål. Personopplysninger brukes i første rekke til kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle forpliktelsene i våre kundeavtaler.

Banken behandler også personopplysninger i den grad den til enhver tid gjeldende lovgivning påbyr.

Utover dette behandles personopplysninger bl.a. til:

 • kundeoppfølging og markedsføring
 • risikoklassifisering av kunder og
  kredittporteføljer forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Når det gjelder personopplysninger for markedsføring så benytter vi oss av informasjonskapsler, også kjent som cookies. Vi bruker cookies for å bedre brukersopplevelsen din på vårt nettsted og for å kunne gi deg mer relevante annonser og tilbud i andre kanaler. Du kan lese våre fullstendige cookies vilkår her.

Og om du melder din interesse i vårt nyhetsbrev så kan du alltid endre dine innstillinger eller melde deg av ved å klikke på linken nederst i eposter fra oss.

  Hvilke personopplysninger lagres, og hvor lagres de?

  De personopplysningene som lagres får vi hovedsakelig rett fra kunden i søknadsprosessen eller når vi utarbeider kundeavtalen. Vanlige personopplysninger som lagres inkluderer:

  • navn
  • adresse
  • telefon numre
  • e-post
  • fødselsnummer
  • legitimasjonsdokumenter
  • øvrige opplysninger fra søknadsskjema og tilsendt dokumentasjon
  • transaksjonsdata
  • kundekommunikasjon

   Ved innsamling av opplysninger fra kredittopplysningsforetak, så vil kunden varsles, med mindre innsamlingen er lovbestemt, eller om varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig. Instabank benytter Experian til å hente kredittopplysninger, Ambita til å hente eiendomsopplysninger og Folkeregisteret til å hente personopplysninger. Dersom du samtykker til det vil banken også kunne hente lønnsopplysninger fra det sentrale lønnsregisteret og skatteopplysninger fra Skatteetaten.

   Dersom vi må innhente opplysninger om deg som ikke er nødvendig for avtaleforholdet vårt så vil vi informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og fortelle hva opplysningene skal brukes til.

   Vi registrerer også personopplysninger om personer som har fått avslag på søknader, for å kunne informere om avslaget og for å kunne dokumentere avslaget. Disse personopplysningene blir slettet fra bankens kundesystem etter noen uker, men beholdes lengre i bankens database for analyseformål.

   Personopplysninger lagres i våre bank- og kundesystem som kun spesifikke ansatte har aksess til.

    Retting og sletting

    Banken retter eller sletter personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

    Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

     Tilgang til dine personopplysninger

     Du har rett til å se hvilke personopplysninger vi har på deg. Om du er kunde og logger deg inn i nettbanken eller ser på fakturaen din så ser du mye av informasjonen der. For å få tilgang til andre personopplysninger i forbindelse med kundeforholdet ditt, kan du be om det.

     Personvernombud

     I Instabank jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye tjenester og produkter som skal forenkle måten du bruker banktjenester. Dette kan da også påvirke personvernerklæringen vår som da kan endre seg fra tid til annen. Du kan lese våre fullstendige personvernregler her.

     Om du har ytterligere spørsmål om måten vi håndterer personvern på så kan du ta kontakt med vår Direktør for Compliance & Risikostyring, Eivind Sverdrup (privacy@instabank.no) som også er Instabanks personvernombud.

      Lån

      Søk helt uforpliktet om beløpet du ønsker – få tilbud basert på din økonomi.

      Søk om lån

      Sparekonto

      Start din sparing hos oss i dag – og få en av markedets beste renter.

      Start sparing

      Instapay Mastercard

      Instapay Mastercard – et nytt kredittkort med lav rente på bare 14,9 %.

      Les mer