Personvernerklæring

I Instabank benytter vi personopplysninger for å bedre din brukeropplevelse, og for å oppfylle krav fra myndighetene. Med personopplysninger mener vi opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som personkunde.

Hva brukes personopplysninger til?

Vi bruker personopplysninger til forskjellige formål. Personopplysninger brukes i første rekke til kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle forpliktelsene i våre
kundeavtaler.

Samtykke til markedsføring

Dersom du som kunde har takket ja til markedsføring eller har meldt din interesse i vårt nyhetsbrev så kan du alltid endre dine innstillinger eller melde deg av ved å klikke på linken nederst i eposter fra oss. Er du kunde kan du når som helst endre ditt samtykke i nettbanken vår og oppdatere ny e-post adresse.

Samtykke gitt til markedsføring inkluderer også samtykke til digital annonsering.

På nettsiden vår har vi plassert cookies fra blant annet Facebook og Google, og benytter disse til å tilpasse digitale annonser. Dette kan medføre at du kan se spesifisert kommunikasjon rettet mot deg etter å ha besøkt vårt nettsted basert på din besøksstatistikk. Vi benytter også cookies til å spore brukeradferd, teknologi, kjøp og kjøpsmønster, samt annen relevant informasjon på Instabank sine nettsider. Denne informasjonen benyttes for å kunne optimalisere innholdet på nettsiden, forbedre funksjonalitet samt tilpasse markedsføringen og kommunikasjon. Dette er anonymisert data som sier noe om hvordan Instabank.no blir brukt av alle besøkende.

Banken behandler også personopplysninger i den grad den til enhver tid gjeldende lovgivning påbyr.

Utover dette behandles personopplysninger bl.a. til:

 • kundeoppfølging og markedsføring
 • risikoklassifisering av kunder og
  kredittporteføljer forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Når det gjelder personopplysninger for markedsføring så benytter vi oss av informasjonskapsler, også kjent som cookies. Vi bruker cookies for å bedre brukersopplevelsen din på
vårt nettsted og for å kunne gi deg mer relevante annonser og tilbud i andre kanaler. Du kan lese våre fullstendige cookies vilkår her.

Og om du melder din interesse i vårt nyhetsbrev så kan du alltid endre dine innstillinger eller melde deg av ved å klikke på linken nederst i eposter fra oss.

Hvilke personopplysninger lagres, og hvor lagres de?

De personopplysningene som lagres får vi hovedsakelig rett fra kunden i søknadsprosessen eller når vi utarbeider kundeavtalen. Vanlige personopplysninger som lagres inkluderer:

 • navn
 • adresse
 • telefon numre
 • e-post
 • fødselsnummer
 • legitimasjonsdokumenter
 • øvrige opplysninger fra søknadsskjema og tilsendt dokumentasjon
 • transaksjonsdata
 • kundekommunikasjon

Ved innsamling av opplysninger fra kredittopplysningsforetak, så vil kunden varsles, med mindre innsamlingen er lovbestemt, eller om varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig. Instabank benytter Experian til å hente kredittopplysninger, Ambita til å hente eiendomsopplysninger og Folkeregisteret til å hente personopplysninger. Dersom du samtykker til det vil banken også kunne hente lønnsopplysninger fra det sentrale lønnsregisteret og skatteopplysninger fra Skatteetaten.

Dersom vi må innhente opplysninger om deg som ikke er nødvendig for avtaleforholdet vårt så vil vi informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og fortelle hva opplysningene skal brukes til.

Vi registrerer også personopplysninger om personer som har fått avslag på søknader, for å kunne informere om avslaget og for å kunne dokumentere avslaget. Disse personopplysningene blir slettet fra bankens kundesystem etter noen uker, men beholdes lengre i bankens database for analyseformål.

Personopplysninger lagres i våre bank- og kundesystem som kun spesifikke ansatte har aksess til.

Retting og sletting

Banken retter eller sletter personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

Tilgang til dine personopplysninger

Du har rett til å se hvilke personopplysninger vi har på deg. Om du er kunde og logger deg inn i nettbanken eller ser på fakturaen din så ser du mye av informasjonen der. For å få tilgang til andre personopplysninger i forbindelse med kundeforholdet ditt, kan du be om det.

Personvernombud

I Instabank jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye tjenester og produkter som skal forenkle måten du bruker banktjenester. Dette kan da også påvirke personvernerklæringen vår som da kan endre seg fra tid til annen. Du kan lese våre fullstendige personvernregler her.

Om du har ytterligere spørsmål om måten vi håndterer personvern på så kan du ta kontakt med vår Direktør for Compliance & Risikostyring, Eivind Sverdrup (privacy@instabank.no) som også er Instabanks personvernombud.

Tilgang til dine personopplysninger

Personvernerklæring

Sist oppdatert 27.10.2020

Denne personvernerklæring beskriver hvordan Instabank («vi») bruker dine personopplysninger. Når vi her skriver «du»/«deg»/«din»/«ditt»/«dine» mener vi deg som potensiell kunde, kunde eller annen relevant part.

 1. Hvilke personopplysninger samler vi inn?
 2. Hvordan kan vi bruke dine personopplysninger og hva er det rettslige grunnlaget for det?
 3. Bruker vi automatiserte avgjørelser?
 4. Hvem kan vi utlevere dine personopplygninger til?
 5. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?
 6. Hvilke personvernrettigheter har du?
 7. Hvordan bruker vi informasjonkapsler (cookies)?
 8. Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?
 9. Hvordan kan denne personvernerklæring og «cookie erklæring» bli endret?
 10. Ta kontakt med oss eller Datatilsynet
 1. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg, eller de generes i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter, for eksempel når du søker om et lån eller åpner et sparekonto.

I tillegg samler vi personopplysninger fra tredjepart så som låneformidlere, offentlige kilder (for eksempel Folkeregisteret, Gjeldsregisteret, registre hos skattemyndighetene, sentrale lønnsregister, sanksjonslister (som føres av Dow Jones), registre som føres av kredittopplysningsbyråer og kommersielle informasjonstjenester som levererer informasjon om f.eks. reelle rettighetshavere, eiendomsinformasjon og informasjon om politisk eksponerte personer. Fra tredjepart samler vi også inn opplysninger i forbindelse med utbetalinger fra avsendere, butikker, banker, betalingstjenesteleverandører og andre.

Personopplysninger som vi samler inn:

 • Identifikasjonsinformasjon: Navn, fødsels- og personnummer, kopier av passet eller førerkortet ditt
 • Kontaktinformasjon: Postadresse, telefonnummer, e-postadresse, hjemland
 • Personlig informasjon: Alder, antall barn, sivilstatus, bostedstype, arbeidsgiver, statsborgerskap
 • Økonomisk informasjon: Kreditthistorikk, kredittvurdering, opplysninger om betalingsanmerkning, opplysninger om gjeld, inntekt og formue (inkl. eiendom), ligningstall fra Skatteetaten
 • Kontoopplysninger: kontonummer, transaksjonsdata i tilknytning til din konto
 • Kontopplysninger: kortnummer, transaksjonsdata
 • Låneopplysninger: lånenummer, lånebeløp, transaksjonsdata
 • Autentiseringsinformasjon: Autentiseringsmetode, elektronisk signatur, utsteder av elektronisk ID
 • AML-informasjon (Anti-Money Laundering, anti-hvitvask): Informasjon om undersøkelser i forbindelse med kundekontroll og utredning om mistenkelige transaksjoner, PEP-treff (Politically Exposed Person)
 • Avslags-/kanselleringsinformasjon: Søknadsinformasjon, årsak til avslag eller kansellering
 • Betalingsinformasjon: Avsender, mottaker, transaksjonsdata
 • Inndrivningsinformasjon: Misligholdte avtaler og annen inndrivningsinformasjon
 • Informasjonskapsler (Cookies): Se cookie erklæring
 1. Hvordan kan vi bruke dine personopplysninger og hva er det rettslige grunnlaget for det?

Vi bruker dine personopplysninger for å a) inngå og oppfylle avtaleforpliktelser, b) oppfylle rettslige forpliktelser og c) utvikle våre tjenester slik at vi kan gi deg god kundeservice og utvikle bankens virksomhet.

 1. Inngå og oppfylle avtaleforpliktelser

Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og inngår en avtale med deg samt å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere avtalte tjenester.

Vi behandler personopplysninger når vi for eksempel:

 • Behandler din lånesøknad eller når du ønsker å åpne et sparekonto hos oss
 • Gir deg kundeservice i avtaleperioden
 • Fastslår, gjør gjeldende eller forsvarer rettslige krav og inndriver krav knyttet til avtaleforpliktelser
 1. Oppfylle krav og forpliktelser

I tillegg til å inngå og oppfylle avtaleforpliktelser, behandler vi også personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

I denne sammenheng kan behandling for eksempel gjelde:

 • Kunnskap om deg som kunde
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger, så som hvitvasking av penger
 • Sanksjonsovervåking
 • Bokføringskrav
 • Rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter, namnsmyndighet, tilsynsmyndighet
 • Risikoklassifisering knyttet til risikohåndtering som kredittutvikling og –kvalitet og kapitaldekning
 • Krav og forpliktelser knyttet til betalingsstjenester
 • Andre forpliktelser knyttet til tjeneste- eller produktspesifikk lovgivning
 1. Utvikling av våre tjenester og god kundeservice

Personopplysninger behandles også dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Dette kan ske blant annet i sammenheng med markedsførings-, produkt- og kundeanalyser. Denne prosessen danner grunnlaget for markedsførings-, prosess-, forretnings-, kredittscoring- og systemutvikling, inkludert testing. Hensikten med dette er å forbedre vårt tjeneste- og produktsortiment og optimalisere tilbudet til kundene. Dette kan også innebære profilering (se nedenfor).

Vi har en berettiget interesse til å bruke profilering, for eksempel når vi foretar kundeanalyse til markedsføringsformål, til utvikling av bankens kredittmodeller eller transaksjonsovervåkning for å avdekke svindel.

Om samtykke:

I noen tilfeller ber vi om ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine. Et eksempel er behandling av spesielle kategorier av personopplysninger. Samtykket skal inneholde informasjon om den spesifikke behandlingsaktiviteten. Hvis du har gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke det tilbake.

 1. Bruker vi automatiserte avgjørelser?

Vi bruker automatiserte avgjørelser blant annet når du søker om lån eller finansiering fra oss («automatisert kredittavgjørelse»). Vi bruker ellers automatiserte avgjørelser om dette er godkjent ved lov, hvis du har gitt samtykke til det eller hvis det nødvendig for utførelsen av en avtale.

Ved automatiske kredittavgjørelser bruker vi din søknadsinformasjon, økonomisk informasjon og opplysninger fra ditt eksisterende kundeforhold hvis det er aktuelt (konto -, lån-, eller kortinformasjon). Disse opplysningene brukes for å gi oss et korrekt kredittrisikobilde.

Opplysningene vi innhenter vurderes opp mot våre interne policyer og modeller om hvilke søknader vi godkjenner. Policyene og modellene reflekterer evaluering av din likviditet og betalingsevne. Dette avgjør om du vil få innvilget søknaden og eventuelt størrelsen på kreditten. Disse vil som regel behandles automatisk ved bruk av data. Noen typer opplysninger fører alltid til avslag, mens andre typer opplysninger (for eksempel inntekt og gjeldsgrad) vil vektes mot hverandre i vurderingen av din søknad.

Du kan når som helst be oss å gjøre en manuell behandling i stedet for en automatisk avgjørelse og gi din mening eller bestride en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling.

 1. Hvem kan vi utlevere dine personopplysninger til?

Vi utleverer ikke dine personopplysninger uten en gyldig rettslig grunnlag – for eksempel hjemmel i lov. Før vi deler dine personopplysninger, vil vi alltid sørge for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder i finanssektoren.

For å utføre våre tjenester, for eksempel kreditoverføring, utleverer vi opplysninger om deg i den utstrekning det er nødvendig for å identifisere deg og utføre et oppdrag eller en avtale med selskapene som vi samarbeider med, for at vi skal kunne utføre våre tjenester.

Vi utleverer også personopplysninger til myndighetene i den utstrekning vi er lovpålagt å gjøre det. Det kan dreie seg om skattemyndigheter, politimyndigheter, skatteoppkrevingsmyndigheter og tilsynsmyndigheter i relevant land.

I tillegg blir opplysninger videreformidlet med ditt samtykke eller dersom det er tillatt i henhold til lov til eksterne forretningspartnere (inkludert korrespondentbanker, andre banker og foretak som selger finansierte produkter). For å kunne levere våre tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til for eksempel forsikringsselskaper.

Vi har inngått avtaler med utvalgte leverandører, og dette inkluderer behandling av personopplysninger på vegne av oss. Eksempler på dette er leverandører av IT-utvikling, vedlikehold, drift og support.

I noen tilfeller kan vi også overføre personopplysninger til organisasjoner i såkalte tredjeland (land utenfor EØS-området). Slike overføringer kan gjøres hvis noen av følgende vilkår er oppfylt:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet, eller
 • det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, for eksempel bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, bruk av databehandlere som følger Privacy Shield -rammeverk eller dersom databehandleren har gyldige bindende konsernregler (BCR), eller
 • det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å utføre en avtale med deg eller dersom du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.
 1. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Å behandle dine personopplysninger trygt og sikkert er helt sentralt for vår virksomhet. Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Personopplysninger behandles og lagres i våre bank- og kundesystem som kun spesifikke ansatte har tilgang til.

 1. Hvilke personvernrettigheter har du?

Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å be om:

 1. Innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har om deg. Retten til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivning, beskyttelse av andre personers personvern og hensynet til Instabanks forretningsforhold og -praksis. Instabanks «know how», forretningshemmeligheter samt interne vurderinger og materiale kan begrense din rett til innsyn.

 1. Retting av feilaktige eller ufullstendig data

Hvis opplysningene er uriktige eller, ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet, med de begrensninger som følger av lovgivningen.

 1. Sletting

Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet dersom:

 • du trekker tilbake samtykket til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til behandlingen,
 • du fremmer innsigelse mot behandlingen og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen,
 • du retter innsigelse mot behandling for direkte markedsføring, eller
 • behandlingen er ulovlig.

Som følge av lovgivningen i finanssektoren er vi i mange tilfeller forpliktet til å beholde personopplysninger om deg så lenge du er kunde hos oss, og også etter det, f.eks. for å oppfylle en lovbestemt forpliktelse eller for å behandle rettslige krav.

 1. Begrensning av behandling av personopplysninger

Hvis du bestrider riktigheten i opplysningene vi har registrert om deg eller lovligheten ved behandlingen, eller hvis du har fremmet innsigelse mot behandlingen av opplysningene i samsvar med din rett til innsigelse, kan du be oss om å begrense behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Behandlingen vil bli begrenset til kun lagring inntil opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser.

Hvis du ikke har rett til å slette opplysningene vi har registrert om deg, kan du i stedet be om at vi begrenser behandlingen av disse opplysningene til bare lagring. Hvis behandlingen av opplysningene som vi har registrert om deg, er nødvendig for å fremme et rettslig krav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring. Vi kan behandle opplysningene dine til andre formål hvis dette er nødvendig for å fremme et rettslig krav eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

 1. Innsigelse mot behandling

Fremme innsigelse mot behandling basert på berettiget interesse. Du kan alltid fremme innsigelse mot behandling av personopplysninger om deg for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring.

 1. Dataportabilitet

Du har rett til å motta personlige opplysninger som du har gitt oss, i maskinlesbart format. Denne retten gjelder personopplysninger som kun behandles automatisert og på grunnlag av samtykke eller oppfyllelse av kontrakt. Dersom det kan skje sikkert og er teknisk gjennomførbart, kan vi også overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Du kan utøve dine rettigheter ved å ta kontakt med vår kundesenter eller personvernombud (se punkt 10 for kontaktopplysninger).

Din forespørsel om å utøve dine rettigheter ovenfor vil bli vurdert ut fra omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Vær oppmerksom på at vi også kan beholde og bruke dine opplysninger slik det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre.

 1. Hvordan bruker vi informasjonkapsler (cookies)?

Vi samler inn, behandler og analyserer data om bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet i kommunikasjonsfelt for å sende, distribuere eller gjøre meldinger tilgjengelige.

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å levere produkter og tjenester til deg, sørge for et sikkert nettmiljø, håndtere vår markedsføring og gi deg en bedre online-opplevelse, følge opp ytelsen på våre nettsider og gjøre nettstedet vårt mer relevant for deg. Opplysningene vil ikke bli brukt til å identifisere individuelle besøkende, med unntak av Instabanks nettbankkunder.

Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan du fortsatt bruke våre nettsider og visse tjenester, men tilgangen til noen funksjoner og områder på nettstedet eller tjenestene våre kan være kraftig begrenset.

 1. Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

Vi beholder opplysningene dine så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter, eller dersom vi av andre grunner har en berettiget interesse for behandling av dine personopplysninger.

Dette betyr at vi beholder dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale og i henhold til krav til oppbevaringstid i lover og forskrifter. Når vi oppbevarer opplysningene dine til andre formål enn de som gjelder for oppfyllelse av en avtale, for eksempel ut fra krav vedrørende arbeid mot hvitvasking av penger eller bokførings- og kapitaldekningskrav, beholder vi kun opplysningene hvis det er nødvendig og/eller pålagt i lover og forskrifter for det respektive formålet.

Oppbevaringsforpliktelsene varierer.

Noen forklarende eksempler på dette er:

 • Forebygge, avdekke og granske hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og svindel: minst fem år etter opphør av forretningsforbindelsen eller utførelsen av en enkelt transaksjon
 • Bokføringslover: opptil ti år
 • Krav og forpliktelser vedrørende betalingstjenester: fem år
 • Andre tjeneste- eller produktspesifikke bestemmelser om verdipapirer, sikkerhet, forsikring eller boliglån: inntil sju år
 • Lånetilbud: Opptil 6 måneder etter utløpet av tilbudet
 • Nærmere informasjon om gjennomføring av en avtale: opptil ti år etter avslutningen av et kundeforhold, til bruk som dokumentasjon mot eventuelle krav

Vi beholder i tillegg personopplysninger om personer som har fått avslag på søknader, for å kunne informere om avslaget og for å kunne dokumentere avslaget samt utvikle vår kredittscoringsmodell. Disse personopplysningene blir slettet fra bankens kundesystem etter noen uker, men kan beholdes i inntil 10 år i bankens database for risk, analyse- og utviklingsformål så fremt banken har en berettiget interesse for å behandle dine personopplysninger til dette formålet. Dersom du ikke ønsker at dine personopplysninger skal beholdes av banken for risk- analyse og utviklingsformål kan du be om at de slettes. Dine personopplysninger vil da bli slettet også fra denne databasen.

 1. Hvordan kan denne personvernerklæring og «erklæring for informasjonskapsler» bli endret?

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og hjemmeside. Denne personvernerklæringen kan derfor bli endret fra tid til annen. Vi vil ikke innskrenke dine rettigheter i henhold til denne personvernerklæringen eller i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Hvis endringene er betydelige, vil vi gi beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov. Les gjerne gjennom denne personvernerklæringen fra tid til annen for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

 1. Ta kontakt med oss eller Datatilsynet

Har du spørsmål til vår personvernerklæring, eller vil du utøve dine rettigheter, ta kontakt med vår kundeservice eller personvernombud:

Instabank ASA (organisasjonsnummer 816 914 582)
Drammensveien 175
0277 Oslo

Kundeservice: kundesenter@instabank.no
Personvernombud, Direktør for Compliance & Risikostyring, Eivind Sverdrup: privacy@instabank.no

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned. Kun unntaksvis, for eksempel når vi har flere kompliserte forespørsler samtidig, er svarsfristen tre måneder. Vi kommer at informere deg, hvis dette er situasjonen.

Du kan også alltid kontakte eller sende inn en klage til datatilsynsmyndighetene. Datatilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet.

Personvernombud

I Instabank jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye tjenester og produkter som skal forenkle måten du bruker banktjenester. Dette kan da også påvirke personvernerklæringen vår som da kan endre seg fra tid til annen. Du kan lese våre fullstendige personvernregler her.

Om du har ytterligere spørsmål om måten vi håndterer personvern på så kan du ta kontakt med vår Direktør for Compliance & Risikostyring, Eivind Sverdrup (privacy@instabank.no) som også er Instabanks personvernombud.

Lån

Søk helt uforpliktet om beløpet du ønsker – få tilbud basert på din økonomi.

Sparekonto

Start din sparing hos oss i dag – og få en av markedets beste renter.

Instapay Mastercard

Instapay Mastercard – et nytt kredittkort med lav rente på bare 14,9 %.