Slik lagde vi “HVEM ER DU” testen

Når vi i Instabank skulle utarbeide kategoriene for hvem er du testen var det InsightOnes ferdigdefinerte befolkningssegmenter (Mosaic™) som dannet grunnlaget for de fem kategoriene;

  • ambisiøs og ressurssterk
  • naturlig, tøff og jovial
  • livsnyter
  • hverdagshelten
  • urban og lovende

Testen er bygget opp som en tradisjonell «valgomat», hvor de ulike svaralternativene for hvert enkelt spørsmål scorer ulikt i de ulike kategoriene. Hvis du har besvart at du bor i en «husholdning med fire personer» scorer dette for eksempel lavt i segmentet «Urban og lovende», men høyt i segmentet «Hverdagshelten» – nettopp fordi «Hverdagshelten» ofte er i en stor familie og «Urban og lovende» ofte er aleneboende.

Summen av svarene i testen resulterer i en totalscore i hvert av de fem segmentene, og det segmentet hvor du scorer høyest, blir det segmentet vi har klassifisert deg som.
Spørsmålene som blir stilt i testen er nøye utvalgt, og har til hensikt å differensiere mest mulig mellom de ulike målgruppene for å kunne sannsynliggjøre på best mulige måte.

Jeg kjenner meg ikke igjen!

Hvis du har tatt testen og ikke kjenner deg igjen i beskrivelsen, er dette helt vanlig fordi det heldigvis finnes flere enn fem livsstiler i Norge. Denne testen er utelukkende basert på sannsynlighet, og vi håper du tilgir oss hvis vi ikke har truffet blink.

Ansvarlig for statistisk datautarbeiding hos InsightOne er senioranalytiker Carl Christian Mathiesen.

Om Mosaic™

InsightOne har spesialisert seg på å samle inn store mengder tilgjengelige data og strukturere disse inn i geografiske områder i Norge. Dette er både demografiske data om nabolagene i Norge, boligdata fra Norges offisielle eiendomsregister (Matrikkelen) og økonomiske data, for å nevne noen. Disse dataene er matet inn i et analyseverktøy som har identifisert 13 forbrukergrupper i Norge, hvor de respektive gruppemedlemmene ligner mer på hverandre enn på gruppemedlemmene i de andre forbrukergruppene – det er disse gruppene som utgjør Mosaicsegmentene i Norge. Hele Norges befolkning er blitt klassifisert og merket med ett av disse segmentene gjennom boligadressen de bor på. For å kunne beskrive disse segmentene, har respondentene til Norges største forbrukerundersøkelse ”Forbruker & Media” (Kantar TNS) fått påført et Mosaicsegment basert på deres oppgitte boligadresse. På denne måten kan Mosaicsegmentene bli målt på flere tusen ulike markeds- og forbrukervariabler, alt fra hvilket politisk parti de mest sannsynlig vil stemme på, hvilke matbutikker de prefererer mest – og hvilke finansielle tjenester de mest sannsynlig har behov for i fremtiden.

For mer om Mosaic og InsightOne klikk her.

Interessert i å finne ut hvem du er? Ta testen her.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ved å legge inn din epost samtykker du til at Instabank kan lagre og behandle dine personlige data, og sende deg innhold.

Nyhetsbrev fra Instabank

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tips om hverdagsøkonomi, og inspirasjon til hjem og fritid.

Ved å legge inn din epost samtykker du til at Instabank kan lagre og behandle dine personlige data, og sende deg innhold.