Aksjonærliste

Aksjonærliste

Dette er listen over våre 20 største aksjonærer.

Navn
 Beholding 
Andel

KISTEFOS AS

          68 784 568

22,6 %

HODNE INVEST AS           23 404 893 7,7 %
VELDE HOLDING AS           20 200 000 6,6 %
BIRKELUNDEN INVESTERINGSSELSKAP AS           16 667 911 5,5 %
KAKB 2 AS           12 612 021 4,1 %
LEIKVOLLBAKKEN AS             8 500 000 2,8 %
KRISTIAN FALNES AS             8 500 000 2,8 %
MOROAND AS             8 500 000 2,8 %
T SANDVIK AS             7 964 897 2,6 %
NYE IDE HOLDING AS             6 276 000 2,1 %
ALTO HOLDING AS             5 900 000 1,9 %
APOLLO ASSET LIMITED             5 562 741 1,8 %
SONSINVEST AS             5 108 195 1,7 %
LEIRIN HOLDING AS             4 333 333 1,4 %
ENZIAN AS             4 300 000 1,4 %
CAHE FINANS AS             3 500 000 1,1 %
VELDE EIENDOM INVEST AS             3 050 000 1,0 %
GRUNNFJELLET AS             3 010 000 1,0 %
HJELLEGJERDE INVEST AS             3 000 000 1,0 %
VENADIS FORVALTNING AS             3 000 000 1,0 %
Sum Top 20
       222 174 559
72,8 %
Andre
          82 825 441
27,2 %
Total
       305 000 000
100 %

Sist oppdatert: 05.12.2018