Generalforsamling

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 12. APRIL 2023 kl. 12.00

Det innkalles med dette til generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), den 12. april 2023 kl. 12.00 i Selskapets lokaler i Drammensveien 175 i Oslo.

Påmeldingsperiode: 29.03.2023 kl. 16.00 til 12.04.2023 kl. 09.00 

Påmelding og stemmegivning kan også foretas i VPS, ved valg av menypunktet “Generalforsamling” under “Hendelser” på egen VPS side.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Robert Berg, CEO, mobil: +47 97485610