Generalforsamling

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 17. APRIL 2024 kl. 13.00

Det innkalles med dette til generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), den 17. april 2023 kl. 13.00 i Selskapets lokaler i Drammensveien 175 i Oslo.

Påmeldingsperiode: 03.04.2024 kl. 16.00 til 16.04.2024 kl. 16.00 

Påmelding og stemmegivning kan også foretas i VPS, ved valg av menypunktet “Generalforsamling” under “Hendelser” på egen VPS side.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Robert Berg, CEO, mobil: +47 97485610